Pored svima nama poznatih navedenih postova nekada je bio običaj da se posti i svaka sreda i petak, ali je vremenom to napušteno, tako da danas samo poneke starije osobe se drže tog običaja.

Sponsored Links:

Po starim zapisima u godinama ima dvanaest izuzetno važnih petaka, koje treba obavezno postiti. U te dane žene ne treba da rade ženske poslove.

Evo koji su to petkovi:

-Prvi petak-u martu kada je Adam prekršio božju zapovest, pa ga je Bog izbacio iz raja.
-Drugi petak-pred Blagovesti kada je Kain ubio Avelja.
-Treći petak-Veliki petak kada je Hristos raspet.
-Četvrti petak-pred Duhove, kada je Gospod Bog potopio Sodomu i Gomoru.
-Peti petak-pred Ivanjdan.
-Šesti petak-pred Petrovdan, kada je Gospod pustio na zemlju deset Napasti

Sponsored Links:

-Sedmi petak-pred Preobraženje
-Osmi petak-pred Veliku Gospojinu
-Deveti petak-pred Usekovanje (Usečenje)
-Deseti petak-pred Krstovdan
-Jedanaesti petak-pred Svetog Anderju
-Dvanaesti petak-prvi petak posle Božića

(Izvor: opanak.net)

loading...