Članice EU su počele sa primenom novih šengenskih pravila, kako bi sprečili ulazak terorista na njihovu teritoriju. Kako je susedna Hrvatska deo EU, i oni uvode rigorozne kontrole.

Sponsored Links:

Od sada nećete moći samo da sednete u auto ili autobus i sa pasešem jednostavno pređete granicu. Morate da ispunite tri uslova! Hrvatska apeluje na državljane trećih zemalja da obrate pažnju na uslove koje moraju da ispune za ulazak u njihovu državu.

– Potrebna je važeća putna isprava, koja mora da važi barem tri meseca posle planiranog datuma odlaska s državnog područja države članice i mora biti izdata u poslednjih 10 godina.

– Putnici moraju da opravdaju svrhu boravka i da dokažu da imaju dovoljno sredstava za zadržavanje, kako za vreme trajanja nameravanog boravka tako i za povratak u svoju matičnu državu ili tranzit do treće zemlje za koju su sigurni da će ih prihvatiti.

Sponsored Links:

– Za njima u dostupnim bazama podataka ne sme biti izdato upozorenje zabrane ulaska, da ne predstavljaju pretnju za javni poredak, međunarodnu sigurnost, javno zdravlje ili međunarodne odnose bilo koje od država EU.

(Izvor: Telegraf.rs)

loading...