Preispitivanje akta o priznanju nezavisnosti Kosova nalažu bitno promenjene okolnosti izražene pravilom „rebus sic stantibus“, odnosno slučaj Katalonija je okolnost koja nije postojala u vreme kad je proglašena nezavisnost takozvane države Kosovo.

Sponsored Links:

Pitanje koje je predsednik Srbije Aleksandar Vučić javno postavio Evropi — kako to u slučaju Katalonije ne važi referendum o nezavisnosti, a u slučaju Kosova otcepljenje može i bez referenduma — vrlo brzo je dobilo odgovor iz Evropske komisije — slučaj Kosova i Metohije nije uporediv samo iz razloga što je Španija član EU!

Da li dešavanje u Španiji Srbija može pravno da iskoristi po pitanju Kosova i Metohije? Slavka Kojić, ekspert za međunarodno pravo, objašnjava da takav odnos EK govori da taj organ EU smatra da države-članice i one koje to nisu nemaju ista prava i obaveze u međunarodnopravnom poretku, što je u suprotnosti sa osnovnim načelima međunarodnog prava koji je utemeljen Poveljom UN.

„Imajući sve to u vidu, države koje su izričito priznale nezavisnost Kosova, koja je proglašena bez sprovođenja referenduma, u svakom slučaju bi morale da preispitaju svoju izjavu o priznanju.

Sponsored Links:

Preispitivanje akta o priznanju nezavisnosti Kosova nalažu bitno promenjene okolnosti izražene pravilom ’rebus sic stantibus‘, što znači da se radi o ’bitnim promenama okolnosti‘ koje nisu postojale u trenutku izražavanja akta o priznanju nezavisnosti Kosova.

Dakle, reč je o okolnostima koje su nastale tek naknadno, a koje se nisu mogle pretpostaviti u trenutku priznavanja nezavisnosti Kosova. Stav EK u pogledu zbivanja u španskoj pokrajini, te davanje podrške suverenitetu i teritorijalnom integritetu postojeće države (Španije), članice međunarodnih organizacija (UN, EU…), u odnosu na ranije priznavanje nezavisnosti Kosova, predstavlja korenitu promenu okolnosti koje nalažu razlog za povlačenje prethodno datih akata o priznanju nezavisnosti Kosova“, navodi naša sagovornica.

Ona dodaje da obaveza preispitivanja i povlačenja akata o priznanju proizilazi iz osnovnih načela međunarodnih odnosa koja predviđaju da su sve države, u pogledu svog suvereniteta, prava i obaveza, ravnopravne u međunarodnopravnom poretku.

loading...

„Deklaracija o prijateljskim odnosima predviđa da sve države imaju jednaka prava i dužnosti i ravnopravni su članovi međunarodne zajednice, nezavisno od razlika ekonomske, socijalne, političke ili neke druge prirode“, tvrdi naša sagovornica.

Predsednik Vučić rekao je da su se svetski centri moći igrali kada su mislili da mogu da prekrajaju granice na Balkanu, jer region ne pripada Evropskoj uniji, a sada, kada je mečka došla pred njihova vrata“, situacija je mnogo ozbiljna. Ovo je najbolji primer dvostrukih aršina i licemerja svetske politike, zaključio je Vučić.

(Izvor: Sputniknews.com)

loading...