Istorijski energetski sporazum između Kine i Rusije je pravi primer dedolarizacije jer će ove dve države vršiti isplate u juanima i rubljama. Još uvek je prerano očekivati neku dramatičnu promenu u svetskoj trgovini naftom, ali ovim tempom bi tako nešto moglo da se očekuje u budućnosti.

Sponsored Links:

Kina će uvesti petrojuan dok Rusija razmatra o tome da uvede svoju naftnu valutu. Čak se veruje i da bi Kina i Rusija mogle podržati svoje valute zlatom, što objašnjava zašto su prikupljale toliko zlata proteklih godina.

U međuvremenu, još neke države Evroazije se kreću u ovom pravcu: Iran i Indija sada trguju u rupijama umesto u dolarima. Pošto je Teheran važan izvoznik nafte, a Nju Delhi važan uvoznik, nije čudo što su ove dve zemlje započele proces dedolarizacije.

Geopolitička uloga petrodolara je još uvek važan egzistencijalni faktor zalivskih država i Vašingtona jer treba da nadoknadi dug od 20 triliona dolara u 2017. godini.

Sponsored Links:

Petrodolar je duboko integrisan sa hegemonijom Vašingtona, a evroazijske integracije zavise isključivo od postepenog pada proboja dolara na evroazijsko tržište. Ukoliko dolar više ne bi bio rezervna valuta, Amerikanci ne bi više mogli šakom i kapom da plaćaju ratove i saveznike, od čega bi čitava planeta imala koristi.

Očigledno je da SAD nisu uspele da spreče evroazijske integracije i da je multipolarni svet, na čelu sa Pekingom, Moskvom i Teheranom, shvatio da će s nezavisnošću od dolara doći do kraha Vašingtona.

loading...