Kosovski mit je jedan od temeljnih duhovnih oslonaca koji je održao srpski narod u teškim i turbulentnim vremenima kroz koja je morao da prođe.

Sponsored Links:

Patriotizam, želja da se postrada za Otadžbinu, kao i svesno žrtvovanje za ideale ostali su upamćeni u našem narodnom pamćenju. Ovaj datum od tada nosi snažnu simboliku, koja je svakom novom značajnom godišnjicom sve veća.

Međutim, javnosti je malo poznato da se više od pola veka kasnije (1448) odigrao i drugi kosovski boj između snaga Kraljevine Mađarske ojačanog vlaškim odredima i predvođenim Janošem Hunjadijem sa jedne strane, i snaga Turaka Osmanlija predvođenih sultanom Muratom II sa druge strane.

Hunjadi je smatrao da je došao idealan trenutak da se Turcima zada fatalan udarac i spreči njihovo dalje prodiranje na Balkan. Njegova ključna zamisao je bila da se mađarska vojska na Kosovu spoji sa Skenderbegovim snagama i da na taj način zajednički nanesu odlučujući udarac Osmanlijama. Međutim, Hunjadijeve trupe su potučene do nogu pre nego što su uopšte stigle da se spoje sa Skenderbegovom vojskom.

Sponsored Links:

Bitka se odigrala između 17. i 20. oktobra 1448, a završila se potpunim slomom mađarske vojske, dok je sam Hunjadi napustio bojno polje 19. oktobra. Janoš Hunjadi se u Srbiji ponašao kao na neprijateljskoj teritoriji, pa je u povratku prema Mađarskoj zarobljen od snaga srpskog despota. Iako su Osmanlije tražile da im Đurađ Branković preda Hunjadija, on je to odbio i predao ga nazad Mađarima uz otkup od 100.000 dukata.

Nakon sloma mađarske vojske na Kosovu, preostale hrišćanske države vode uglavnom defanzivne ratove protiv Osmanlija, sa gotovo nikakvim rezultatima. Istorijski značaj Druge kosovske bitke je u tome što ona predstavlja poslednji pokušaj da se Osmanlijama nanese poraz i da se proteraju sa Balkanskog poluostrva, ali i kao pokušaj Mađara da u što većoj meri prošire svoju interesnu.

Zanimljiva činjenica je da u ovoj bici nije učestvovao srpski despot Đurađ Branković, iako se bitka faktički vodila na njegovoj teritoriji. On je, kao i četiri godine ranije, smatrao da su Osmanlije suviše jake i da ne treba po svaku cenu srljati u konfrontaciju. Hunjadi je u srpskom narodnom sećanju ostao upamćen kao Sibinjanin Janko, a spominje se često u narodnoj izreci „Kasno Janko na Kosovo stiže.“

loading...

(Izvor: Srbijadanas.com)

loading...