Grafički dizajner Vladan Pavlović izradio je predlog novih državnih simbola Srbije, jer smatra da postojeći ne odgovaraju sadašnjem državnom i društvenom uređenju.

Sponsored Links:

„Srbija ima dugu heraldičku tradiciju koja potiče od Vizantijskog carstva, koristeći simbole hrišćanstva, među kojima su najkorišćenjiji ocilot (ognjilo, srpski krst), ljiljan, i simboli monarhije i carstva kao što su dvoglavi orao, kruna, kraljevski plašt i slično. U novom dobu ovakva srednjovekovna heraldika svojom simbolikom ne predstavlja savremeno tolerantno i multikulturalno društvo, jer Srbija je sekularna i demokratska republika po Ustavu Republike Srbije“, napisao je Pavlović na svom sajtu.

Pavlović smatra da je trenutno stanje državnih oznaka prilično loše, sa previše elemenata i detalja, kiča, promašenih i neprikladnih simbola i slika „koje su najčešće neustavne“. U Pavlovićevom idejnom rešenju pojavljuje se jedan simbol, koji je po njemu tradicionalan, a to je rozeta. Po njegovom predlogu, novi simbol Srbije bi predstavlja bela rozeta, sa osam latica, postavljena simetrično na plavoj pozadini zastave, koja je simbol mirnog neba.

„Rozeta svojim izgledom i položajem simboliše jedinstvo, mir i stabilnost, a različitim laticama dinamičnost multikulturalnog i tolerantnog društva. Svojom drevnom simbolikom predstavlja sunce, zvezdu, život, i svojom cvetnom ornamentikom prirodu.Srbija ima dugu tradiciju u ornamentici, koja se najviše može videti u arhitekturi i slikarstvu, kao i u odevnim i upotrebnim predmetima, ukrašenim knjigama… Česti su ornamenti cveća i biljnih uvoja i prepleta, među kojima je ovaj simbol rozete najkorišćeniji u svojim različitim stilovima“, napisao je Pavlović.

Sponsored Links:

Prema njegovim navodima, zastave su ranije služile za vojnu koordinaciju na bojnom polju, tako da su morale da ostave snažan utisak i da se brzo prepoznaju iz daljine, sa jasnim bojama i simbolima.

Pavlović je u svom konceptu zadržao sve tri panslovenske boje sa postojeće srpske zastave, ali je radi bolje identifikacije povećao plavu površinu, smatrajući da je teško zapamtiti kojim redosledom idu boje na trenutnoj zastavi i razlikovati ih od sličnih zastava drugih država.

loading...

– Plavom bojom se stavlja akcenat na zastavi i tako lakše pamti. Ovom promenom zastava postaje i jedinstvena u svetu. Zbog veće plave površine, simbol se bolje ističe – navodi Pavlović.

U skladu se promenom izgleda zastave, ovaj grafički dizajner predložio je i novi grb, plave boje, u čijem je središtu takođe bela rozeta. Njegov predlog se u potpunosti razlikuje od važećeg srpskog grba.

Pavlović smatra da srednjevekovna simbolika nije u skladu sa modernim vremenima i društvenim tokovima.

– Srbija ima dugu heraldičku tradiciju koja potiče od Vizantijskog carstva, koristeći simbole hrišćanstva, među kojima su najkorišćenjiji ocilot, ljiljan, i simboli monarhije i carstva kao što su dvoglavi orao, kruna, kraljevski plašt i slično. U novom dobu ovakva srednjovekovna heraldika svojom simbolikom ne predstavlja savremeno tolerantno i multikulturalno društvo, jer Srbija je sekularna i demokratska republika po Ustavu Republike Srbije – smatra Pavlović.

Sponsored Links:

Neozbiljno je često menjati državne simbole

Ovaj projekat Pavlović je uradio u u saradnji sa dizajnerima, umetnicima i anketiranim građanima Srbije, sa namerom da se pokrene inicijativa za promenu državnih identiteta Republike Srbije, koji nisu u skladu sa trenutnom politikom i kulturom naše države. Dragomir Acović, heraldičar i arhitekta, smatra da su ozbiljne države ne menjaju svoj državne simobole, pogotovo ne iz razloga koje je naveo Pavlović.

– Što se češće menjaju simboli, to je država neozbiljnija. Pojedine to rade iz revolucionarnih razloga, poput Burkine Faso, ali njihovi simboli traju koliko i revolucija – kaže Acović za „Blic i dodaje da je sasvim legitimno predlagati novi izgled zastava i grba, ali da obrazloženje Pavlovića zašto bi to trebalo uraditi ne stoji.

Inače, državne simbole moguće je promeniti izmenama Zakona o izgledu i upotrebi grba, zastave i himne Republike Srbije. Takav predlog mogu podneti poslanici, poslaničke grupe i Vlada Srbije ili građani sa najmanje 30.000 potpisa.

Sponsored Links:

(Izvor: Kurir.rs)

loading...